Utbildningar på DART våren 2016


UtbildningVåra kurser | KursanmälanTemaUppdragsutbildningar


Gå en kurs på DART i vår!

Vill du öka din kompetens inom kommunikationsstöd och kommunikativ tillgänglighet? Vi erbjuder olika utbildningar, som består både av teori, samtal och reflektioner och ibland praktiska övningar och fallbeskrivningar.

Nedan ser du de kurser vi ger våren 2016. Klicka på pilarna för att läsa mer om kurserna.

Uppdragsutbildning - kursen på hemmaplan

DART kan också komma till er och hålla utbildning. Alla våra kurser kan ges som uppdrag, och vi kan även skräddarsy utbildningar efter era behov. Läs mer om uppdragsutbildningar här.

På grund av högt söktryck på flera av våra utbildningar har vi avsatt ett antal dagar under våren som kan bokas för uppdragsutbildningar i just dessa:

KOMPIS handledarutbildning 28-29 januari, 16-17 mars, 19-20 april
Samtalsmatta 16 mars + 6-7 april, 3 maj + 14-15 juni
AKKtiv KomIgång barnlogopedi 25-27 maj

Kursledarutbildningar i AKKtiv


Våra AKKtiv-kurser syftar till att utbilda dig som logoped att kunna hålla i kurser för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter.

AKKtiv KomIgång 17-19 februari pil
AKKtiv KomIgång barnlogopedi 2-4 mars pil
AKKtiv KomUng 8 mars pil
AKKtiv KomFler 10 maj pil
AKKtiv KomHem 26-27 april pil

Kommunikativ tillgänglighet och miljö

tillganglighet
På kurserna om kommunikativ tillgänglighet får du lära dig hur man kan ta fram och arbeta med alternativa kommunikationssätt i olika miljöer.

Pekpratsmetoden:
Bildkommunikation i kommunikativ miljö
15 april pil
KOMPIS handledarutbildning:
Kommunikation genom pekprat i skolmiljö
4-5 februari
3-4 maj
pil
Grundkurs i alternativ och kompletterande kommunikation 12 februari + 9 mars pil
KomBo - kommunikationsstöd i boende och daglig verksamhet 6 tillfällen med start 15 mars pil
KomHIT kommunikationsvägledarutbildning:
Kommunikationsstöd i vårdsituationer
21 april pil
Patientlagen och kommunikativ tillgänglighet 19 maj pil
Lek och samspel vid autism 11 mars pil
Kommunikationsstöd vid utmanande beteende 9-10 februari + 20 maj pil

Datorprogram

programvaror
På DART kan du gå kurs för att lära dig att arbeta i de datorprogram du behöver för att göra anpassningar i olika hjälpmedel.

Tobii Communicator 4 grundkurs 23 februari pil
The Grid 2 grundkurs 1 mars pil
In Print 25 februari
28 april
pil
Tobii Communicator 4 fördjupningskurs 14 april pil
The Grid 2 fördjupningskurs 6 april pil

Metoder

metoder
På DART kan du komma på kurs för att utbilda dig i specifika metoder kring kommunikation.

Samtalsmatta 11 februari + 10 mars
17 mars + 14 april
pil
PODD 27-28 januari pil

Alternativa styrsätt och appar

hogteknologi
På dessa kurser får du utbildning och handledning kring hur man kan använda alternativa styrsätt och appar för att stödja kommunikationen.

Att göra och använda kommunikationskartor i surfplattor 8 april
22 april
pil
Lär dig använda ögonstyrning! 26 januari
17 maj
pil
Lek och samspel med ögonstyrd dator 1 mars pil
Kan man ringa och messa om man har svårt att prata
- fjärrkommunikation vid kommunikationssvårigheter
29 april pil
Kom vidare med ditt kommunikationshjälpmedel
- workshop och handledning
9 maj pil