DART blev 'best paper' på AAATE

Den 19-22 september ägde konferensen AAATE (Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe) rum i Vilamoura, Algarve, Portugal. DART bidrog med flera presentationer, och en av dem utnämndes under konferensen till "Best paper". Mats Lundälv från DART höll i presentationen och fick också ta emot utmärkelsen.

Presentationen, "Inclusive AAC - Multi-Modal and Multilingual Language Support for All" bygger på arbetet som har gjorts under flera år, bl.a. under projektet AEGIS, med att skapa ett ramverk för konceptkodning, som ska underlätta att enkelt använda flera naturliga språk och symbolspråk i olika applikationer. En praktisk tillämpning finns t.ex. idag att ladda hem i form av ett symbolstödstillägg till ordbehandlaren LibreOffice och en app till Androidtelefoner. Bakom detta jobb, och artikeln som skickades in till konferensen, står Mats Lundälv och Sandra Derbring från DART, Bengt Farre och Annika Brännström från Androtech Consulting och Lars Nordberg från 50 Procent Data.

På konferensen höll också Margret Buchholz från DART två uppskattade föredrag med titlarna "Text Messaging with Pictures and Speech Synthesis for Persons with Cognitive and Communicative Disabilities – Professionals' Advice for Successful Use" och "Apps for Augmentative and Alternative Communication – A Forum on the Web".

Bild på Mats som tar emot utmärkelsenBild på diplomet