Bildstöd för valet

Ska du stödja någon med kommunikationssvårigheter som ska rösta i riksdagsvalet i september? Då kan du ladda ner bildstöd för detta! Afasiförbundets länsförening i Stockholm har gjort iordning ett bildstöd inför valet med hjälp av fria bilder och bildstödsverktyget på  www.bildstod.se. Valguiden kommer att publiceras i Tidningen Afasi under sommaren. Bildstödet går också att hämta hem för vem som helst om man skapar ett gratis konto på  www.bildstod.se och söker på "Valet 2014".

Webbplatsen www.bildstod.se, en kunskapsbank med fria bilder och ett verktyg för att själv kunna skapa kommunikationsstöd, lanserades tidigare i år. Bildverktyget är framtaget i DART-projektet KomHIT.