Disputation om lättläst text


Fredag den 26 april kl 10.15 försvarar Katarina Mühlenbock sin avhandling: "I see what you mean. Assessing readability for specific target groups". Disputationen sker i Stora Hörsalen, Humanisten, Göteborg.

Här kan du läsa abstractet och här är en länk till avhandlingen i sin helhet.