Seminarium: E-hälsa - en möjlighet eller hinder för personer med kommunikativa svårigheter?

Den 5 oktober arrangerade Dart ett spännande seminarium om e-hälsa på Östra sjukhuset. Dagens huvudnummer var professor Susan Balandin från Australien som presenterade sin forskning om e-hälsa vid funktionsnedsättning.

Presentationerna från dagen finns tillgängliga att ladda ner eller läsa under rubriken för respektive föreläsare nedan.

Huvudföreläsare

Rubriken på Susans presentation är My Health Record: Advantages and disadvantages of e-health records for people with disability.

Susan är en av dem som forskat mest kring hur det fungerar i vården för personer med kommunikativ funktionsnedsättning, främst vuxna. I Australien har man kommit långt både med e-hälsa och tillgänglighet. Susan gästforskar just nu i Norge och det är detta som gav oss möjligheten att bjuda in henne för att föreläsa i Sverige.

Susans föreläste om:

Övriga medverkande

Louise Kjellson, Region Örebro län:
Insatser kring elektronisk kommunikation vid tal- och språksvårigheter

Margret Buchholz, doktorand och specialistarbetsterapeut, Dart:
Delaktighet på distans för personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter

Ulrika Källander, vårdenhetschef Framtidens vårdavdelning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
Nya arbetssätt och metoder, IT-lösningar och andra innovationer för att möta vårdens framtida utmaningar

Gunilla Thunberg och Josefin Hansson, logopeder, Dart:
Att stödja information och kommunikation med personer med kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning samt människor på flykt inom hälso- och sjukvård