Nytt projekt med fokus på föräldrar till unga med funktionsnedsättningar


Den 1:e april 2013 startade ett nytt treårigt projekt i Göteborgs stad med fokus på föräldrar till personer med funktionsnedsättning i åldern 16-25 år.  Projektet ägs av stadsdelarna Majorna-Linné, Västra Göteborg och Centrum och drivs i samverkan med DART.

I fokus för projektet är föräldrarnas situation och behov av stöd vid den unges övergång till vuxenlivet, och då särskilt vid den unges utvecklingsövergångar från föräldrahemmet till eget boende samt från gymnasiet till daglig sysselsättning.  Målsättningen är att utforma ett stöd som möjliggör för dessa föräldrar att klara den unges övergång till vuxenlivet utifrån den unges och familjens behov och på basis av samma rättigheter som andra.

I första skedet kommer projektet att undersöka hur den unges utvecklingsövergångar ser ut idag, och hur stödet till familjerna kan utvecklas. Bland annat kommer det arbetet att innefatta processkartläggningar, fokusgrupper och intervjuer med föräldrar och professionella.

Under projekttiden kommer föräldragrupper att erbjudas utifrån identifierade behov, till en början riktade mot föräldrar inom de tre stadsdelar som ingår i projektet men med målsättningen att på sikt rikta sig mot hela staden. Mer information om dessa grupper och om övriga aktiviteter inom projektet presenteras här på hemsidan framöver.

DART kommer att vara en aktiv part i projektet och bland annat genomföra utbildningar om kommunikation med professionella och föräldrar, samt bidra med kunskap och vägledning.

För mer information om projektet, kontakta projektledare Fredrik Holm:
Telefonnummer: 031 – 365 85 78
E-post: fredrik.holm@majornalinne.com

Kontaktperson på DART är Ulrika Ferm (ulrika.ferm@vgregion.se)