Delaktig eller utanför?

- familjen i fokus

Föreningen för handikappforskning i Väst - HafV inbjuder alla intresserade till den 8:e Västsvenska forskningskonferensen om personer med funktionsnedsättningar. Konferensen går av stapeln den 16 oktober och temat för årets konferens är familjen.

Lennarth Johansson, utredare och sakkunnig i anhörigfrågor vid Socialstyrelsen kommer att inleda dagen med sin presentation ”Vem stödjer familjen? Om familjeomsorg och omsorg om familjen”. Därefter presenteras och diskuteras olika perspektiv på familj- och anhörigfrågor utifrån forskning, teori och praktiska verktyg. Dagen avslutas med en summering och paneldebatt utifrån konferensens frågeställning. Det kommer också att finnas en utställning på temat familjen.

Vi hoppas att du tycker detta låter spännande. Här kan du läsa mer:

HafVs hemsida hittar du mer information om HafV. Varmt välkomna!