Den 11:e norska ISAAC-konferensen 15-17 april 2013

Norska ISAAC (föreningen för alternativ och kompletterande kommunikation) inbjuder härmed till sin nationella konferens i Sundvolden samt till det årliga nordiska forskningssymposiet i Oslo (18 april). Konferensen och symposiet ligger efter varandra för att möjliggöra att delta på båda i det fall man har möjlighet att åka till Norge.