Nu lanserar vi KomHIT Flyktings nya webbplats!

Vi riktar oss till vårdpersonal som kommer i kontakt med människor på flykt och där avsaknaden av ett gemensamt språk blir ett hinder. På vår webb hittar du nu samtalskartor, informationsfoldrar och annat stöd för kommunikation med människor på flykt. Materialet har tagits fram tillsammans med personal i olika verksamheter inom sjukvård och tandvård och är översatt till tio språk. Tanken är att det ska kunna användas som komplement till tolk.

Översättningen görs via Tolkförmedling Väst och alla översättningar kontrolleras av en medicinsk kunnig person som talar både svenska och det aktuella språket.

Detta är bara början. Under 2017 kommer både språk och verksamheter fyllas på, så titta gärna in då och då för att se om det har kommit material som passar just dina behov!

Välkommen till http://www.kom-hit.se/flykting