KomHIT i media

Lördagen den 27 december gjordes ett nyhetsinslag i Rapport om bildstöd inom barnkirurgisk verksamhet. Inslaget var från Vrinnevi sjukhus i Norrköping, men schemaboken som användes i inslaget är baserad på det material som tagits fram i DARTs projekt KomHIT. Vi glädjs åt denna positiva display på bästa sändningstid och åt den spridning materialet redan har fått, vilket förstås är tanken med projektet.

En del av vårt bildmaterial - och bilderna till boken i inslaget - som genom projektet är fritt tillgängligt kan hittas här på DARTs hemsida. Under våren kommer att gå att hitta under en egen webbsida som kommer att utgöra stommen till den nationella kunskap- och materialbank som med medel från Arvsfonden utvecklas i projektet.

Vi kommer också att utbilda fler enheter på barnsjukhuset samt också bjuda in till storföreläsning så att en ännu större målgrupp kan få kunskap om hur bildstöd kan underlätta för alla och var man hittar kunskap och material. Vår forskning inom projektet pågår parallellt med utvecklingsarbetet och vi håller just nu på att med tre spännande studier om hur barn med kommunikationssvårigheter och deras föräldrar har hjälp av bildstöd. Utgångspunkten för arbetet i projektet är alla barns rätt till kommunikation och information enligt såväl barnkonvention som funktionshinderkonventionen. Kommunikativ tillgänglighet står i fokus.