Kick-Off i KomHIT-projektet!

I januari deltog 10 personer från Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus tillsammans med företrädare för intresseföreningarna FUB, Autism- och Asperger och DHB i en heldags-kickoff. Dessa personer skall nu fungera som ambassadörer för KomHIT och leda arbetet med att ta fram olika kommunikationsstöd till sina verksamheter. Så småningom skall dessa läggas upp på en KomHIT-hemsida så att sjukhus och habiliteringar i hela Sverige kan ladda ner material och tips! Under FoU kan du läsa mer om KomHIT.