Kommunikationsstöd i skolan: Att arbeta för delaktighet, relationer och utveckling

Torsdagen den 4 oktober anordnade Dart – Kommunikations- och dataresurscenter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Västra Regionen en heldag om kommunikationsstöd i skolan.

Dagens huvudtalare var Jørn Østvik som har en master i psykologi och doktorsexamen i hälsovetenskap. Jørn är seniorrådgivare inom Statped FoU i Norge och har över 20 års erfarenhet av arbete med barn som har behov av stöd kring kommunikation. Han disputerade hösten 2017 med en avhandling om vänskap hos elever som använder alternativ och kompletterande kommunikation och berättar om sitt viktiga arbete.

Nedan ser ni programmet från dagen och de inbjudna talarnas presentationer.


Program

9.00-9.20 Inledning

Ulrika Ferm, Dart - Kommunikations- och dataresurscenter

Sirpa Niemi, Specialpedagogiska skolmyndigheten

9.20-10.15 Vennskap blant elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Jørn Østvik, Førsteamanuensis, Institutt for psykisk helse, NTNU, Norge

10.15-10.45 Fika

10.45–12.00

Fortsättning Jørn Østvik om vennskap

12.00–13:00 Lunch

13:00–13.40 Statens stöd i skolan inom området språkstörning

Anna-Karin Mattiasson-Ewelind och Katarina Zandén, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten

13.45–14.10 KOMPIS – Kommunikation genom pekprat i skolmiljö

Helena Molker Lovén, pedagog, Dart

Sofia Wallin, logoped på Dart och doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet

14.15–14.40 Delaktig i ögonblicket – att styra datorn med ögonen i klassrummet och på rasten

Eva Holmqvist, specialistarbetsterapeut, Dart

14.40–15.00 Kaffe

15.00–15.45

Reda-ut-häfte och andra redskap för att lösa missförstånd under skoldagen

Ladda hem Ebbas Reda-ut-häfte

Ebba Almsenius, logoped, Utvecklings- och stödenheten, Härryda kommun