Nya normmedvetna bilder i Bildstöd.se


Nu lanserar Dart Kommunikations- och dataresurscenter 230 nya normmedvetna bilder av människor i Bildstöd. Bilderna representerar människor med olika kön och hudfärg i olika åldrar, känslouttryck och yrken.

Bilderna har tagits fram i projektet KomHIT Flykting i samarbete med Kunskapscentrum för jämlik vård och Linn Greaker vid Gullers Grupp. Använd gärna bilderna när ni tar fram informationsmaterial, till samtalskartor eller andra situationer där bilder skulle kunna förtydliga ert budskap.

Bilderna hämtas från webbresursen Bildstöd – www.bildstod.se – där vem som helst kan registrera sig kostnadsfritt. Materialet kan göras direkt i webbresursen men bilderna kan också laddas ner och användas på annat håll. Bilderna får användas obegränsat av vem som helst men användningen måste följa licenstexten som finns på www.dart-gbg.org/licenser.

Nedan ser ni en provkarta över några av bilderna, gjord i Bildstöd.