KomHIT Flykting bjuder in till utställning

I projektet KomHIT Flykting tillverkar vi kommunikationsstöd för vårdpersonal att använda tillsammans med patienter som inte pratar svenska. Men hur ser kommunikationsstöden ut? Och hur går kommunikationen till?

Den 5 december mellan kl 9-12 bjuder vi in till en Öppen utställning i Jubileumsaulan på Sahlgrenska/SU. Det är gratis att komma och besöka utställningen och ingen anmälan krävs. Vård- och tandvårdspersonal, liksom alla andra som är nyfikna, kan komma och gå som de vill under förmiddagen. Flera olika verksamheter som deltar i projektet visar upp sitt material och vi får höra korta presentationer av både verksamheter och andra samarbetspartners i projektet.

Kom och låt er inspireras, lär er av andras erfarenheter och dela med er av era egna. Detta är en möjlighet till gratis kompetensutveckling för all personal som möter patienter som inte pratar svenska och en möjlighet för alla verksamheter att komma längre i arbetet mot en jämlik vård.

Ladda ner inbjudan - och sprid den gärna!

Se allt vårt material på KomHIT Flyktings egen webbsida!