Pekpratsnytt i skrift

Kompisprojektet, där DART jobbat med att utveckla metodik och material för pekrat i skolmiljö, har blivit uppmärksammat i SPSMs nya skrift "En likvärdig utbildning i praktiken" (beställningsnummer 00418), och i novembernumret av Göteborgs kommuns nät-tidning "Vårt Göteborg".

Grattis till kvibergsnässkolan och deras fina arbete!