Regiondirektör Ann-Sofi Lodin besöker DART

Den 28 augusti hade DART nöjet att ta emot regiondirektör Ann-Sofi Lodin som kom för att få en inblick i vår verksamhet.

Före besöket fick regiondirektören en kallelse med bildstöd som talar om vad besöket kommer att innehålla. På det här sättet kallar vi alla våra patienter till DART.

DARTs enhetschef Ulrika Ferm inledde besöket med att ge en överblick över DARTs verksamhet, och hur våra olika områden befrämjar varandra.

Logopederna Jenny Samuelsson och Gunilla Thunberg visade sedan film och berättade om kurskonceptet AKKtiv—AKK och tidig intervention, där vi utbildar föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter.

På DART erbjuder vi utbildning och utprovning av ögonstyrda datorer. Här får Ann-Sofi själv prova på att styra en dator med ögonen under ledning av arbetsterapeut Margret Buchholz.

På DART driver och deltar vi i många forsknings– och utvecklingsprojekt. Under en trevlig fikastund fick Ann-Sofi en kort översikt över flera av våra projekt, vad de har lett fram till och hur vi hoppas kunna förankra dem inom Västra Götalandsregionen. Här presenteras projektet KomHIT—Kommunikationsstödjande hjälpmedel och IT i barnsjukvård och specialisttandvård.

Eftermiddagen avslutades med att regiondirektören fick utvärdera sitt besök med hjälp av metoden samtalsmatta. Metoden är bildbaserad och låter de som inte annars har lätt att komma till tals att uttrycka sina åsikter. På DART använder vi samtalsmatta med våra patienter, i projekt och i vår kursverksamhet.