Seminarium: E-hälsa - en möjlighet eller hinder för personer med kommunikativa svårigheter?

Den 5 oktober kommer DART arrangera ett seminarium med titeln: E-hälsa – en möjlighet eller hinder för personer med kommunikativa svårigheter?

Vi kommer att inleda med några spännande svenska presentationer, bland annat senaste nytt från KomHIT – kommunikationsstöd i vårdsituationer och Margret Buchholz forskning om hur vuxna med funktionsnedsättning använder och uppfattar e-kommunikation.

Huvudnumret för dagen är dock Susan Balandins presentation om E-hälsa vid funktionsnedsättning: My Health Record: Advantages and disadvantages of e-health records for people with disability. Susan är logoped och professor och en av dem som forskat mest kring hur det fungerar i vården för personer med kommunikativ funktionsnedsättning, främst vuxna. I Australien har man kommit långt både med E-hälsa och tillgänglighet, så det kommer att bli spännande för oss att lyssna och kunna ställa frågor till Susan. Susan gästforskar just nu i Norge och det är detta som givit oss möjligheten att bjuda in henne för att föreläsa i Sverige.

Så passa på att komma till denna unika dag i Göteborg. Vi kommer att vara i Östraaulan på SU/Östra sjukhuset. En reducerad deltagaravgift kommer att tas ut.

Boka in dagen och sprid gärna denna teaser. Innehållet kommer att vara ytterst relevant för många: personal från habilitering, olika enheter inom sjukvård och även tandvård, samt personer med funktionsnedsättning själva, deras närstående och intresseorganisationer.

Ett detaljerat program och möjlighet att anmäla sig kommer att finnas här på vår webbplats i augusti.