Tillgänglig information vid SU


DART har engagerats i ett sjukhusövergripande tillgänglighetsprojekt inom SU.
Målsättningen med projektet är att patienter med SU och deras närstående ska, utifrån sina egna förutsättningar, kunna tillgodogöra sig relevant information.

Projektledare är Katarina Mühlenbock, katarina.muhlenbock@vgregion.se, 031-342 08 12.