Är du personal eller anhörig till någon med demens?

Välkommen till en workshop kring kommunikationsstöd och demens! Du kommer att få prova två olika webbtjänster och delta i vår studie genom att fylla i en utvärdering.

Välkommen att träffa Margret och Katja på Dart, tisdagen den 11 april klockan 9-11

Skicka in din anmälan till workshopen till sandra.derbring@vgregion.se.

Skriv ditt namn och telefonnummer i mejlet.

Antalet deltagare är begränsat. Vi vill ha din anmälan senast den 10 april klockan 12.00.

De två webbtjänster du kommer att prova kallar vi för CIRCA och CIRCUS. Vi har utvecklat dem i projektet IN LIFE.

De är till för att stödja socialisering och kommunikation för personer med demens. Tanken är att stimulera till samtal och ge en trevlig
stund.

I CIRCA finns bilder, filmer och musik från olika tidsepoker färdigt att sitta tillsammans och samtala om.

I CIRCUS fyller man på med bilder och filmer som man väljer själv. Man kan använda dem som ett stöd för minnet och samtalet.

IN LIFE är en del av ett EU-projekt. Sex europeiska länder deltar i projektet som avser att förbättra möjligheterna till en självständig och
välfungerande vardag för äldre.

Dart är en av de svenska deltagarna i projektet. Vi finns på Kruthusgatan 17 nära Centralstationen.

Ladda hem inbjudan i PDF-format om du vill ge den till någon som skulle kunna vara intresserad!