Presentationer kring appar

Appar på DART | Presentationer | Projektet Appar för kommunikation | Tips & exempel


Här finns samlat en del föreläsningsanteckningar som DART har presenterat i olika sammanhang kring appar för kommunikation.

Presentationer

Tips på appar