Varmt välkommen!

Bildsamt är ett treårigt projekt som drivs av DART - kommunikations- och dataresurscenter, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det är finansierat av Arvsfonden.

Projektets syfte är att göra det möjligt för alla att tala om våld, även för personer med kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning, som är i behov av kommunikationsstöd. Detta är särskilt angeläget då dessa personer enligt forskning löper större risk att utsättas för våld.

På konferensen kommer bland annat Bildsamts bildstödsmaterial att presenteras.

Konferensen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika. Lunch ordnas på egen hand.

Har du frågor? Mejla: karin.torgny@gmail.com


Tid & plats för konferensen

16 januari 2019
Tid: 08:30 - 16.00

Wallenstamsalen
Göteborgs stadsmuseum
Norra Hamngatan 12
Göteborg

Konferensen

Program

Talare

Anmälan