CallforAll - fjärrkommunikation för personer med komplexa kommunikationsbehov

Start | Om projektet


Företaget nWise som utvecklar fjärrkommunikation för personer med olika funktionsvariationer har tillsammans med Dart vunnit Post- och telestyrelsens innovationstävling med projektet Call for All!

Projektet syftar till att utveckla en kommunikationslösning som förenklar fjärrkommunikation som videotelefoni för personer som använder specialprogramvaror med text eller symboler och talsyntes.

Så snart programvaran är utvecklad kommer vi att inleda tester där personer som använder kommunikationsprogramvaror med talsyntes får prova detta nya sätt att fjärrkommunicera. För närvarande är projektet under granskning hos Regionala Etikprövningsnämnden. Så snart vi har fått godkänt från dem kommer vi att annonsera efter personer som kan tänkas vilja vara med i projektet. Först då kan man anmäla att man vill vara med. Håll utkik på Darts hemsida eller Facebooksida under våren om du tycker att detta är intressant eller om du känner någon som kan tänkas vilja vara med.

Vill du bli meddelad när vi börjar söka personer som vill vara med i testgruppen? Skicka ett mejl till Margret på margret.buchholz@vgregion.se så får du utskick från projektet!

Stolta vinnare av innovationstävlingen: Mikael Boman och Jennie Gehlin från nWise samt Margret Buchholz från Dart