Vill du vara med i en fokusgrupp om våldsförebyggande?

Vi söker deltagare till en fokusgrupp med syfte att ta fram ett våldsförebyggande program för barn med kommunikativa och/eller kognitiva funktionsnedsättningar!

Bakgrund
Forskningen har visat att barn med funktionsnedsättning är 3-5 gånger mer utsatta för våld än barn utan funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättning utsätts för olika typer av våld av både vuxna och andra barn. FN, WHO och Rädda barnen har lyft fram förebyggande insatser som särskilt viktiga för att minska våldet mot barn med och utan funktionsnedsättning. Forskning har visat att interventioner som utförs i skolmiljö med syfte att förebygga att barn utsätts för våld ofta har goda resultat. Dock är dessa interventioner inte utvärderade för användning tillsammans med barn med funktionsnedsättning. I detta doktorandprojekt kommer vi att använda den forskning som redan finns som en utgångspunkt för att utforma ett program med syfte att förebygga våld som kan användas i grundsärskolan tillsammans med barn med kommunikativa och/eller kognitiva funktionsnedsättningar.

Syfte
Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att skapa och utvärdera ett våldsförebyggande program för användning tillsammans med barn med kommunikativa och/eller kognitiva funktionsnedsättningar i särskolor i Sverige.

Deltagare
Vi söker dig som är förälder till ett barn med kommunikativ och/eller kognitiv funktionsnedsättning som är mellan 7-12 år gammalt och som går i särskola.

Fokusgruppens genomförande
Fokusgruppen kommer att äga rum i februari, datum och tid för gruppen bestäms i samråd med deltagarna. Vi kommer att träffas i en lokal centralt i Göteborg. Tillfället pågår ca 120 minuter. Vi bjuder på fika. Ingen ersättning utgår för deltagande.

Om du är intresserad av att delta i gruppen eller har frågor om gruppen kan du kontakta:
Amanda Nyberg, doktorand och leg.logoped
amanda.nyberg@vgregion.se, 0700- 82 59 73

Observera att du inte förbinder dig att delta i gruppen genom att anmäla ditt intresse!

Här kan du ladda hem inbjudan som en PDF