AEGIS-projektet

(ÆGIS - Open Accessibility Everywhere: Groundwork, Infrastructure, Standards)

Finansiering
AEGIS-projektet (AEGIS – FP7-224348) var ett 4-årigt (2008-2012) omfattande internationellt projekt för IT-tillgänglighet med EU-stöd.

Partners
Konsortiet bestod av 20 partners från 10 länder. DARTs uppgift var främst att medverka vid brukarförankringen vid genomförandet av projektet – i samband med specifikationer och tester av det som utvecklades. DART medverkade också direkt i utvecklingen av grafiskt symbolstöd i OpenOffice/LibreOffice-programmen och AKK-stöd i mobila miljöer – baserat på s.k. ”begreppskodning”. Dessutom ansvarade DART för en uppdatering av det fria hjälpmedelsprogrammet Special Access to Windows till version 6 (SAW 6).

Bakgrund
Idag finns många tjänster där användaren ska kommunicera med program och IT-tjänster på olika sätt. Det kan vara e-postprogram där man kan läsa och skriva e-post, chatt-tjänster för direkt kontakt med andra personer, kalenderfunktioner för att planera sin tid, eller adressböcker för att hantera sina vänners e-postadresser, telefonnummer mm. Det kan också handla om att använda mediaspelare eller nå radio- och TV-stationer. Dessa funktioner kan vara svåra att komma åt för personer med funktionsnedsättning. Målsättningen är att förbättra situationen för de grupper som inte har samma möjligheter som andra att använda dagens teknologi, inte minst i dess nyare webbaserade och mobila former.

Syfte
Projektet har syftat till att ta fram verktyg för programutvecklare, så att de lättare kan anpassa sina program och tjänster så att de blir mer tillgängliga för alla, även för personer med funktionsnedsättningar, och även där det är ont om pengar och andra resurser.

Metod
Nästan allt arbete som gjorts i projektet var baserat på s.k. öppen källkod, vilket innebär att det fritt får användas, spridas och vidareutvecklas av vem som helst. Arbetet genomfördes i samarbete med användare, som gav synpunkter på och utvärderade det som gjordes under projektets gång. Verktygen som utvecklades var avsedda att kunna användas både för den teknik som finns nu och teknik som kommer att utvecklas i framtiden, byggt på ett s.k. ”öppet ramverk för tillgänglighet” - Open Accessibility Framework (OAF).

De områden där AEGIS ville förbättra tillgängligheten omfattade:
1.    Datorns skrivbordsmiljö
2.    Interaktiva tjänster och aktiviteter över Internet
3.    Mobiltelefoner, handdatorer och liknande utrustning

Resultat

Allmänt:

  • Projektets webbplats www.aegis-project.eu/ → AEGIS outcomes och Major lessons learned samt OAF (Open Accessibility Framework)
  • Open Accessibility Everywhere Group at www.oaeg.eu/

DART:s särskilda utvecklingsdelar:

Publikationer från DART i samband med arbetet i AEGIS:

  • Lundälv, M., Derbring, S., Brännström, A., Farre, B., Nordberg, L. (2013). Inclusive AAC - Multi-Modal and Multilingual Language Support for All, Proceedings of AAATE 2013, Pedro Encarnação, Luís Azevedo, Gert Jan Gelderblom, Alan Newell, Niels-Erik Mathiassen
  • (Eds.): Assistive Technology Research Series, Volume 33: Assistive Technology: From Research to Practice, pp. 332 - 339, ISBN 978-1-61499-303-2 (print) | 978-1-61499-304-9 (online), http://ebooks.iospress.nl/publication/34912, (Best paper award, AAATE 2013)
  • Lundälv, M., Derbring, S. (2012). Towards General Cross-Platform CCF Based Multi-Modal Language Support, K. Miesenberger et al. (Eds.): ICCHP 2012, Part II, LNCS 7383, pp. 261-268, ISBN 978-3-642-31533-6, (http://www.springerlink.com/content/978-3-642-31533-6/#section=1093295)
  • Lundälv, M., Derbring, S. (2012). AAC Vocabulary Standardisation and Harmonisation - The CCF and BCI Experiences, K. Miesenberger et al. (Eds.): ICCHP 2012, Part II, LNCS 7383, pp. 303-310, ISBN 978-3-642-31533-6, (http://www.springerlink.com/content/978-3-642-31533-6/#section=1093301)
  • Lundälv, M., Derbring, S., Nordberg, L., Brännström, A., Farre, B. (2011). Graphic Symbol Support In Open/LibreOffice Shaping Up - Graphic Symbol Server And Inline Symbol Font Display Based On The CCF : www.slideshare.net/aegisproject/conference-proceedings-2011-aegis-international-workshop-and-conference
  • Colven, D., Lundälv, M. (2010). The AEGIS Open Source Project – What's in it for AAC?, ISAAC Barcelona 2010 Communicating Worlds.
  • Lundälv, M. (2010), Concept Coded Graphic Symbol Support in OpenOffice.org - From Basic Functionality to UI Refinement for Different User Needs, pp 228-236 Proceedings of the 1st International ÆGIS Conference, 7-8 October 2010, Seville, Spain,
  • Lundälv, M., Farre, B., Brännström, A., Nordberg, L. (2010). Open-Source Concept Coded Graphic Symbol Support in OpenOffice.org. ETAPS 2010 – FOSS-AMA, Paphos, Cyprus.

Projektledare
Ursprungligen:
Dr. Evangelos Bekiaris och Maria Gemou
+30-2310-498265
http://www.hit.certh.gr

Senare delen:
Dr. Maria Fernanda Cabrera Umpierrez
ETSI Telecomunicacion, Universidad Politecnica de Madrid
Cuidad Universitaria s/n
28040—Madrid, Spain
+34 (610) 349820580, chiqui@lst.tfo.upm.es

Kontaktperson på DART
Eva Holmqvist, 0707-85 02 80, eva.holmqvist@vgregion.se
Mats Lundälv, 0705-29 80 93, mats.lundalv@vgregion.se