Aktivitetsanalys som medel för design av aktivitetsbaserade kommunikations-kartor


En av Gerd Zachrisson (AT) genomförd analys med stöd från Hjälpmedelsinstitutet.

Tillbaka