ARNIT I och II - Tillgång till Internet och World Wide Web för personer med afasi


Nordiskt projekt baserat på de nordiska afasiförbunden.
Projektledare: Ilkka Saarnio, Tammerfors, Finland
DARTs roll: Prototyputveckling, gränssnitt för E-post och webbläsare + medverkan vid utvärdering av webbaserat system utvecklat i Danmark

Medverkande i Sverige: DART: Mats Lundälv, Lage Persson, Roger Lindsjö, Gunilla Thunberg, Rehab.medicin, SU, Göteborg: Logoped Ann-Christine Störell Afasiförbundet i Sverige, Stockholm: Marianne Åkerlund

Medel: 500 000 Dkr + 300 000 NOK från NUH Första fasen avslutades våren 2000. Två prototyplösningar har utvecklats och provats. Under fas 2, som löpte under 2000-2001, genomfördes arbetet med att göra det i Danmark utvecklade serverbaserade systemet tillgängligt på alla nordiska språk.


Tillbaka