Bliss-Minspeak

- utveckling och utvärdering av minspeaktillämpning med Blissymboler utifrån fallstudier.
Resultat bl.a.: BlissMinspeak programvara och metodik för DeltaTalker, samt rapport, säljs via RehabModul AB och Specialpedagogiska institutet - Läromedel i Göteborg.

Ulrika Ferm och Gunilla Thunberg - DART, Britt Amberntson Specialpedagogiska institutet - Läromedel i Göteborg

Tillbaka