BlissPost - ett E-post- och www-nätverk av och för unga BLISS-användare

Ett ursprungligen 2-årigt projekt som startade i augusti -99 - samarbete med Furuboda, Svenska Blissföreningen, SIH Läromedel i Göteborg, m.fl. En grupp "blissare" (ca 10 st) engagerades i ett -E-postnät med gemensam web-plats.
Byggde bl.a. på Furubodas WinBliss- och BlissMail-projekt. Läs mer på projektets websidor - www.blisspost.org.

Medverkande: Mats Lundälv, m.fl. DART, Håkan Larsson Furuboda, Helga Seter Svenska Blissföreningen, Britt Amberntson och Eive Landin från Specialpedagogiska institutet - läromedel i Göteborg, m.fl.

Övriga medv. bl.a.: Riksgymnasiet i Göteborg, IT-brukarna-BÖ, Team Munkhättan - KC Syd - Malmö, Björkskataskolan - Luleå, Hjälpmedelscentrum Syd - Stockholm, Inst. för lingvistik vid Göteborgs Universitet

Medel: 794 000 kr från HI - IT i praktiken

Tillbaka