Utvärdering och introduktion av program med Blissymboler för IBM

En flerårig samverkan mellan DART och LINDAH – Linköping, för utvärdering, anpassning och introduktion av blissprogram som BlissPerfect, BlissProcessor, m.fl.

Ansvarig vid DART: Birgit Wastenson (som har gått i pension)


Tillbaka