Bok-AT


Metodikbok för utprovning av datorbaserade hjälpmedel.

Boken riktar sig till yrkesverksamma arbetsterapeuter och arbetsterapeutstuderanden, och ger fördjupad kunskap i området. Författarna är arbetsterapeuter med lång erfarenhet inom området vid olika REDAH-center i Sverige.

Bok-AT-projektet är slutfört. Boken är publicerad och heter "Aktiv med dator - möjligheter för personer med rörelsehinder" och säljs av HI, (best nr 04345) och kan även beställas i pdf-format. För närvarande pågår arbete med Internetversionen av boken som är riktad till brukare, där DART också medverkar.

Projektet leds från DRC Uppsala / Folke Bernadottehemmet tillsammans med DART.

Kontaktpersoner vid DART är Eva Holmqvist och Margret Buchholz
Kontaktperson på DRC/Folke Bernadotte är
Helene Lidström - helene.lidstrom@ped.uas.lul.se

Tillbaka