BRUD-projektet

- uppbyggnad av brukarresurs för utveckling, kvalitetssäkring och introduktion av datorbaserade hjälpmedel.
Resultat främst: "IT-brukarna" vid Bräcke Östergård – en brukarresurs med och för IT-användare med funktionsnedsättningar.

Ansvarig: Mats Lundälv

Tillbaka