COGAIN-projektet

COGAIN (communication by gaze Interaction) – är ett nätverksprojekt finansierat via EU. Syftet med projektet är att samla och utveckla kompetens kring ögonstyrning för personer med funktionsnedsättningar. Med ögonstyrning menas att styra datorn med blicken istället för att använda mus och/eller tangentbord. Projektet utvecklar ny teknik, förbättrar existerande system och verkar för effektivare integrering av systemen i vardagen. Från Sverige deltar DART och företaget Tobii Technology.


Deltagare från DART är arbetsterapeut Eva Holmqvist, arbetsterapeut Margret Buchholz och datapedagog Mats Lundälv.

Här kan du ladda ner en broschyr (på svenska) om Cogain-projektet
Här kan du ladda ner en broschyr (på engelska) om Cogain-projektet

Kontakta gärna Margret Buchholz eller Eva Holmqvist om ni undrar över något

Handouts för projektets föreläsning under ID-dagarna 2006 finns här.
Handouts för projektets föreläsning under ID-dagarna 2008 finns här.

Här finns ett informationsmaterial med två powerpointpresentationer som handlar om vad man kan tänka på vid utprovning av ögonstyrning. Den ena beskriver hur en utprovning kan planeras och genomföras och den andra tydliggör ergonomiska aspekter kring ögonstyrning som är bra att känna till.

Nyhetsbrev november 2011 (på engelska)

Vill du veta mer: besök gärna COGAIN: s hemsida på adressen www.cogain.org.