Comspec - ComLink

Fyraårigt europeiskt TIDE-projekt – TP1169, med deltagande partners från Storbritannien, Holland, Tyskland, Portugal, Norge och Sverige. Projektet leddes av ACE Centre i Oxford, och avslutades i juni 1998.

Resultat: ComLink – en öppen och komponentbaserad programmiljö (i Java) för utveckling och anpassning av alternativa kommunikationshjälpmedel. Erfarenheterna förs vidare i pågående och planerade FoU-projekt. Projektet har en historia av förstudier i tre tidigare faser i nordiskt-brittiskt-amerikanskt samarbete lett av DART.

Ansvarig vid DART: Mats Lundälv


Tillbaka