DynamIT - Dynamiskt kommunikationsprogram som verktyg för barn med utvecklingsstörning

Projekt för att samla in nationella och internationella kunskaper och erfarenheter av att använda dynamiska kommunikationsprogram i gruppen barn med utvecklingsstörning. Projektet pågår februari-september 2000.

Här kan du ladda ner rapporten i pdf-format (136 Kb)
Medel: 200 000 kr från KFB - "IT för funktionshindrade och äldre"

Medverkande: Logoped Mimmi Gellerstedt och arbetsterapeut Eva Holmqvist, båda DART


Tillbaka