Dyslexi - skrivstöd

Ett nationellt projekt, lett av AMS, RFV och HI för att ta fram läs- och skrivstödsfunktioner för främst vuxna dyslektiker.
Medverkan från KTH, HADAR, Instit. för lingvistik vid Göteborgs Universitet, samt DART.

Resultat bl.a. "Stava Rätt" anpassat rättstavningstillägg för Word 7.0 och senare, samt prototyper för integrerat skrivstöd.
Ansvarig vid DART: Mats Lundälv


Tillbaka