GRASP

Grammatikbaserad Språkinlärning (för barn med funktionshinder)

Finansiering
Projektet har delvis finansierats av Sunnerdahls Handikappfond

Bakgrund
GRASP är ett mindre projekt som genomfördes mellan januari 2010 och juli 2011 av DART i samverkan med Peter Ljunglöf och Johan Roxendal CLT (Centre for Language Technology, Gothenburg - www.clt.gu.se )

Syfte/Resultat
I projektet har en prototyp till ett pedagogiskt hjälpmedel för barn med språkliga funktionshinder utvecklats. Hjälpmedlet består av ett webbaserat program som ger stöd för språkinlärning och språkträning. Systemet är grafiskt, där barnet, utifrån en given text, självt kan flytta omkring och byta ut ord. Systemet flyttar automatiskt omkring andra ord och ändrar böjningar, så att meningen hela tiden blir grammatiskt korrekt. Hjälpmedlet är avsett att på ett lekfullt sätt stimulera barnets vilja att utforska språkets möjligheter.
Programvaran är publicerad under en fri GPL-licens på: https://code.google.com/p/grasp/ . Ett visst uppföljningsarbete pågår fortfarande.
För mer information om GRASP, se: www.clt.gu.se/finishedproject/grasp

Projektledare
Projektet samordnades av Katarina Mühlenbock och Mats Lundälv

Kontaktperson
Peter Ljunglöf - peter.ljunglof@chalmers.se , www.chalmers.se/cse/EN/people/ljunglof-peter

Kontaktperson på DART
Mats Lundälv, mats.lundalv@vgregion.se , Tel. +46-705-298093

Tillbaka