HandiqWAP

Ett tvåårigt projekt för att utveckla mobila lösningar för persoiner med funktionsnedsättningar.
Bl a arbetade man med att undersöka hur man skulle kunna göra Göteborgs Stads tillgänglighetsdatabas åtkomlig för personer med funktionsnedsättningar på mobila plattformar.
Projektet undersökte också hur man bl a med den nya WAP-teknologin skulle kunna underlätta för personer med läs och skrivsvårigheter att hantera och tyda infomation på Internet. Läs mer på projektets egna websidor.

Projektledare: Lage Persson, DART.

Projektet genomfördes i samverkan med bl a Utvecklingsenheten för handikappfrågor i Göteborgs Stad samt med Victoriainstitutet i Göteborg.

Medel: 635 000 kr från HI - IT i praktiken

Tillbaka