Metodik för användning av huvudmus som alternativt styrsätt till dator

Syftet med projektet är att arbeta fram lämplig metodik och tillvägagångssätt för att barn och ungdomar med rörelsehinder ska kunna använda huvudmus som ett alternativt styrsätt till dator för lek, kommunikation och skrift.

Medverkande: Eva Holmqvist och Margret Buchholz, DART

Tillbaka