Att styra dator med huvudmus - en metodikstudieI projektet har lämplig metodik och tillvägagångssätt arbetats fram för att barn och ungdomar med rörelsehinder ska kunna använda huvudmus som ett alternativt styrsätt till dator för lek, kommunikation och skrift. I projektet har man också provat och utvärderat detta kliniskt.

Resultaten finns publicerade i rapporten "Att styra datorn med huvudmus - en metodikstudie" - best.nr 03330 - i Hjälpmedelsinstitutets skriftserie.

En presentation av projektet hittar du här. (pdf-fil)

Projektet genomfördes med medel från Hjälpmedelsinstitutet och Stiftelsen Petter Silfverskiölds minnesfond.

En uppföljningsstudie till huvudmusprojektet presenterades på ISAAC-konferensen i Natal och finns publicerad i Proceedingsmaterialet under rubriken: "Follow up study on: Head controlled mouse for computer access".Medverkande: Eva Holmqvist och Margret Buchholz