Att styra dator med huvudmus - uppföljning


Uppföljning av ett tidigare genomfört projekt med samma namn (se här).

Uppföljningsstudien till huvudmusprojektet presenterades på ISAAC-konferensen i Natal och finns publicerad i Proceedingsmaterialet under rubriken: "Follow up study on: Head controlled mouse for computer access".

En presentation av projektet hittar du här. (pdf-fil)

Medverkande: Eva Holmqvist och Margret Buchholz


Tillbaka