IFokus


Finansiering
Arvsfonden

Samverkande parter
DART, Intressegruppen för Assistansberättigade (iFA)

Bakgrund
Rätten till självbestämmande, delaktighet, medbestämmande och inflytande är grunden i LSS, där personlig assistans är en av tio insatser. Med stöd av personlig assistans ska man kunna utforma sitt liv och därmed åtnjuta rättigheten att så långt som möjligt leva som andra. En stor del av vuxna personer med rätt till personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) har kognitiva och kommunikativa nedsättningar. Detta kan resultera i lägre självbestämmande och delaktighet. De kan ha svårigheter att uttrycka sina åsikter och önskemål och saknar därmed många gånger möjligheten att styra sin personliga assistans i enlighet med LSS intentioner. Beslut kring den personliga assistansens utformning fattas ofta i samråd mellan assistansanordnaren och anhöriga eller andra företrädare.

Syfte
Föreliggande projekt avsåg att öka möjligheten till och stärka självbestämmandet i den personliga assistansen för vuxna personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar. Projektet avsåg också att öka medvetenheten och hos företrädare, personliga assistenter och andra som finns runt den assistansberättigade. Detta gjordes genom att utveckla en metod med bildstöd för vuxna att uttrycka sina åsikter rörande sin personliga assistans.

Läs mer


Projektledare
Karin Boskovic
Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)
0768-453200
karin@intressegruppen.info

Kontaktperson på DART
Margret Buchholz
031-3420806
margret.buchholz@vgregion.se