Inventering av barn och ungdomar med grav kommunikationsstörning

En studie och beskrivning av målgruppen till antal, ålder, kön, diagnos, ev. ytterligare funktionsnedsättning, kommunikationssätt, ev. användande av kommunikationshjälpmedel, samt tillgång till behandlingsresurser.

Ansvarig vid DART: Eva Holmqvist

Tillbaka