Java-Komp - Tillgänglighet i Java-miljö

Detta projekt avslutades i december 2000.
Projektets innehåll och resultat i form av rapporter och programvara finns tillgängliga på webplatsen http://www.javakomp.nu

I projektet har vi arbetat med en utvärdering och popularisering av "Java Accessibility", samt utvärdering och vidareutveckling av funktionalitet i "ComLink"

Medverkande: Mats Lundälv och Lage Persson – DART, i samverkan med flera andra dataresurscenter, samt LinnéData AB – Cell Network, Femtio procent data AB, Androtech, svenska SUN AB m.fl.

Medel: 700 000 kr från KFB- "IT för funktionshindrade och äldre"

Tillbaka