Kom-kIT - Kunskap om kommunikationsstöd och IT för personer med autism

I projektet roducerades ett lättfattligt och konkret material för att kunna informera om låg- och högteknologiska kommunikationshjälpmedel och metoder med specifik utformning för personer med autism.
Förslag togs fram till hur material och metoder kan introduceras till berörda i utbildningsform och hur det kan spridas vidare på en nationell bas. Material och introduktionsutbildning provades och utvärderades, och finns idag tillgängligt här på DARTs webbplats.

I dokumenten Om Kom-kIT, Samlingsdokument och Sammanställning av pratapparater hittar du mer vägledning i användning av materialet. Här finns ytterligare informationsmaterial.

Ansvarig: Gunilla Thunberg, DART

Medel: 150 000 från Ungaifocus

Tillbaka