”Komm-A”

Kommunikation med stöd av kommunikationsbok för personer med afasi

Komm-A är ett projekt som stöds av Arvsfonden och som inleddes hösten 2007. Projektet har som mål att öka möjligheter för personer med afasi att kunna kommunicera och vara delaktiga i samhället med hjälp av AKK i form av en kommunikationsbok. Det består av en utvecklingsdel, en provnings- och utvecklingsdel och slutligen en informationsdel. En projektgrupp bestående av representant från Afasiföreningen i Göteborg, klinisk afasiverksamhet i Västragötalandsregionen samt DART- västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter har samverkat i projektet. Syftet har varit att:

 • Utveckla olika mallar till kommunikationsbok som finns lättillgängliga på Internet.
 • Utveckla informations- och kursmaterial om AKK och kommunikationsbok till
  1) logopeder i klinisk verksamhet
  2) afasiföreningar/studieförbund
 • Utvärdera dels
  1) användning/nyttan av boken i
  a) klinisk verksamhet samt
  b) förenings/cirkelverksamhet som riktar sig till personer med afasi
  2) utbildningsinsatser/material

Information om bakgrunden till projektet och resultat av utvärdering hittar du här i magisterarbetet av Hilda Ellborg och Sofia Zechel (2005) respektive Signe Hens och Amanda Nyberg (2009). De mallar och handböcker vi hittills arbetat fram när det gäller kommunikationsbok för personer med afasi hittar du här. Information om kurser i metoden finner du i DARTs kurskalendarium här.

Projektet, representerat av logopederna Ann Ander och Joana Kristensson, gjorde hösten 2010 en "Sverigeturné" där de visade det material som tagits fram:
själva arbetsmodellerna, film, handböcker och så berättade de förstås om våra erfarenheter.

Här kan du ladda ner info om turnén

Joana Kristensson o Ann Anders presentationer under Komm-A seminarierna

Kommunikation, AKK och kommunikationsböcker vid afasi (projektrapport)