Kommunikation genom teknik ur ett vardagsperspektiv

En studie i två delar rörande målgruppen barn med grava rh – kontaktanvändare: Del 1: Inventering och beskrivning av dynamiska kommunikationsprogram och styrsätt (bl.a. MindMouse/CyberLink), del 2: Kommande interventionsstudie.

Projektet har en egen hemsida www.kommed.nu där du kan läsa mer. Där finns bl a rapporter och en mängd annan intressant information att hämta.

Projektansvariga: Gerd Zachrisson DART och Bitte Rydeman, DAKO i Halland.

Medel: 2-årigt projekt med stöd från HI - "IT i praktiken"

Tillbaka