KomP – kommunikationscenter i västra Sverige

Ingår nu som en integrerad del av DART, och i det svenska nätverket av KOM-center.

Ansvarig: Gerd Zachrisson


Tillbaka