Kompass - kommunikationspass


Ett 1-årigt projekt för att ta fram lämpliga format och dokumentmallar etc. för s.k. kommunikationspass för talhandikappade. Söks från HI – "IT i praktiken" av SÖK i Malmö, i samverkan med DART.

Ansvarig vid DART är Gunilla Thunberg, Lage Persson m.fl. medverkar.

Tillbaka