LekBot

en talande och lekande robot för barn med funktionsnedsättning


Tidigare projekt
Ett första LekBot-projekt finansierades 2010-2011 av VINNOVA och var då ett samarbete mellan DART, Talkamatic AB och Göteborgs universitet. En prototyp för en talande och lekande robot utvecklades och utvärderades. Hemsida: http://clt.gu.se/research/lekbot

Samverkande parter
DART, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet

Finansiering
Projektet finansieras 2012-2013 av Promobilia, RBU, Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond och Centre for Language Technology, Göteborgs universitet

Introduktion
För barn med fysiska, kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar finns få möjligheter till självständig lek, och till att samspela på lika villkor med barn utan funktionsnedsättning. LekBot-roboten utvecklades med just detta i åtanke. I det fortsatta projektet analyseras inspelade interaktioner mellan roboten, barn med och utan funktionsnedsättning och personal på förskolor. Preliminära resultat tyder på förbättrad lek- och samspelsförmåga mellan barnen i varje grupp, och att roboten har en stor potential vad gäller självständig lek för barn med funktionsnedsättning.

Syfte
Projektets syfte är att utforska initiativtagande och aktivitet i samspelet mellan barn med funktionsnedsättning, typiskt utvecklade barn och en lekande och talande robot, i det inspelade materialet, för att möjliggöra en utökad, mer avancerad och bättre anpassad robot.

Publikationer
Artikeln "Enjoyable Play on Equal Terms with the Talking and Moving Robot LekBot" är inskickad och granskas för publikation i en internationell, vetenskaplig tidskrift.

Projektledare och kontaktperson
Stina Ericsson, stina.ericsson@lnu.se, http://lnu.se/personal/stina.ericsson

Kontaktperson på DART
Ulrika Ferm, ulrika.ferm@vgregion.se