"Messa" med symboler - möjligheter för personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter att använda SMS


Sammanfattning
Detta projekt var treårigt och hade som mål att  personer med kognitiva funktionsnedsättningar, på egna villkor, ska få ökade möjligheter att använda SMS och utföra andra där tillhörande aktiviteter som blivit självklarheter för andra samhällsmedborgare utan funktionsnedsättningar.

Projektet startade 2007 och avslutades i maj 2010.

Resultat
Projektet lanserade en egen hemsida riktad till presumtiva brukare där man kan läsa (och lyssna) om projektet och även prova på att messa med symboler på riktigt via hemsidan. För förskrivare och andra som vill veta mera finns ”läs-mer”-länkar på hemsidan och där kan man hitta nedladdninsbara anpassningar och mera information. Där finns även projektets slutrapport att ladda ned som pdf-fil här. Hemsidan underhålls inte längre men den finns istället nu på DARTs sida.

Informationsmaterial

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:

Margret Buchholz, arbetsterapeut och projektledare DART
margret.buchholz@vgregion.se, tel: 031-342 08 06

Ingrid Mattsson Müller, logoped DART
ingrid.mattsson-muller@vgregion.se, tel: 031-342 08 11


Här kan du se lite bilder från projektet

Tillbaka